monthly-contact-lenses

Dnešná technológia kontaktných šošoviek umožňuje používateľom výber zo širšej ponuky možností z hľadiska dĺžky nosenia šošoviek v porovnaní s minulosťou.

To, ktorý časový plán bude najlepšie vyhovovať, určujú do značnej miery preferencie každého jednotlivca. Jednodenné, dvojtýždenné i mesačné kontaktné šošovky majú svoje špecifické výhody a nevýhody.

V tomto článku vám pomôžeme zorientovať sa v mesačných kontaktných šošovkách.

Sú pre vás mesačné kontaktné šošovky to správne riešenie?

Jednomesačné kontaktné šošovky majú veľa výhod:

Kontaktné šošovky na dlhodobé nosenie

Niektoré mesačné kontaktné šošovky možno nosiť nepretržite až sedem dní bez vyberania z očí.

Nosenie kontaktných šošoviek, ktoré neboli schválené na spanie, môže predstavovať riziko pre oči, pretože šošovky ochudobňujú oči o kyslík. Medzi riziká patria infekcie rohovky a neovaskularizácia rohovky, pri ktorej krvné cievy začínajú zasahovať do očného bielka.

Cez deň sú oči otvorené a kyslík prichádza k rohovke. Mesačné a iné kontaktné šošovky na dlhodobé nosenie sú spravidla silikón-hydrogélové šošovky so zvýšenou priepustnosťou pre plyny: prepúšťajú päť- alebo viacnásobne viac kyslíka cez šošovku oproti štandardným kontaktným šošovkám.

Ako vždy, pred kúpou nových alebo iných kontaktných šošoviek sa poraďte s lekárom.

Menej šošoviek, ak si vyberiete jednomesačné

Celkové náklady na mesačné kontaktné šošovky môžu byť o niečo nižšie ako jednodňovky, pretože si kupujete menej šošoviek. Vyhadzujete ich raz za mesiac, nie každý deň, preto budete potrebovať len 24 kontaktných šošoviek na každý rok. Pre ekologicky uvedomelých používateľov to znamená menej odpadu.

Komfort

Okrem toho, že prepúšťajú viac kyslíka, aby ste mali jasné a biele oči, silikón-hydrogélový materiál mesačných kontaktných šošoviek môže byť aj pohodlnejší. Vaše oči môžu lepšie dýchať a pritom zostávajú vlhké. Táto rovnováha je dosiahnutá zlepšenou technológiou šošoviek.

Mesačné kontaktné šošovky, dvojtýždňovky alebo jednodňovky – výber je na vás

Vždy sa poraďte s očným lekárom, ak si kupujete nové alebo iné kontaktné šošovky. Očný lekár zaistí, že vaše šošovky budú predpísané a prispôsobené pre vaše oči a dosiahnete tak najlepší stav zraku i zdravotný stav oka.

Pokiaľ ide o časový plán kontaktných šošoviek, výber medzi mesačnými, dvojtýždennými a jednodennými kontaktnými šošovkami je často otázkou osobných preferencií. Váš lekár vám však môže poskytnúť ďalšie usmernenie na výber najlepšej možnosti pre váš životný štýl. Môže vám pomôcť aj sledovaním vášho zraku, keď sa prispôsobujete novému typu kontaktných šošoviek.

 

Nič z toho, čo sa uvádza v tomto článku, sa nemôže vykladať ako lekárske odporúčanie ani nie je zamýšľané ako náhrada odporúčaní zdravotníckeho pracovníka. S konkrétnymi otázkami sa obráťte na špecialistu na starostlivosť o oči.

ďaľšie články