toric-contacts

Možno ste počuli, že torické šošovky sú kontaktné šošovky na astigmatizmus, ale čo je vlastne ich podstatou a prečo pomáhajú? Prejdeme si postup nasadzovania šošoviek a ich funkciu i to, na čo prihliadať, ak myslíte, že ich potrebujete.

Čo sú to torické kontaktné šošovky?

Torická šošovka je kontaktná šošovka so špeciálnym tvarom. Štandardné kontaktné šošovky majú sférický povrch: predstavte si ich ako bočný rez nafukovacou loptou.

Torus je zasa geometrický tvar, ktorý vyzerá ako šiška. Torická šošovka je tvarovaná ako bočný rez tejto šišky.

Tvar torických kontaktných šošoviek vytvorí odlišné refraktívne, resp. zaostrovacie dioptrické sily vo zvislom a vodorovnom smere. Refraktívna sila sa pri pohybe okolo šošovky postupne zvyšuje alebo znižuje.

Kontaktné šošovky na astigmatizmus

Torické kontaktné šošovky korigujú problémy astigmatizmu spôsobované rôznym zakrivením rohovky alebo šošovky oka (nazývané aj primárny astigmatizmus, rohovkový astigmatizmus alebo lentikulárny astigmatizmus).

V týchto prípadoch je rohovka alebo šošovka zakrivená tak, že refrakcia vo zvislej a vodorovnej rovine je rôzna. Spôsobuje to rozmazané videnie a ťažkosti pri rozpoznávaní jemných detailov. Niekedy sa zvislé čiary zdajú ako naklonené.

Schopnosť torických kontaktných šošoviek poskytnúť rôzne refrakčné sily vo zvislom a vodorovnom smere rieši práve toto špecifikum, ktoré spôsobuje astigmatizmus.

Výber torických kontaktných šošoviek

Torické šošovky, rovnako ako všetky kontaktné šošovky, musí predpisovať lekár, ktorý vie vybrať správne šošovky pre váš zrak a prispôsobiť ich pre vaše oči. Poraďte sa s očným lekárom ak myslíte, že potrebujete kontaktné šošovky na astigmatizmus alebo ak máte iné problémy so zrakom.

Zatiaľ aspoň niektoré dôležité veci, ktoré je potrebné zvažovať:

Prispôsobenie je dôležité najmä pre torické kontaktné šošovky

Keďže torické kontaktné šošovky majú osobitnú orientáciu, musia byť nasadené na oko vždy správne. Výrobcovia navrhujú torické kontaktné šošovky s konštrukčnými prvkami, ktoré pomôžu udržať šošovky na mieste, napríklad:

Tenké a hrubé zóny

Zrezanie šošovky, keď je na spodku šošovky malý výrez

Balast, kde je šošovka trocha hrubšia alebo ťažšia

Znamená to, že nasadzovanie kontaktných šošoviek do očí je ešte dôležitejšie ako obyčajne. Torické kontaktné šošovky majú stredovú os, ako je rovník zemegule, udržiavajúcu jasnú vizuálnu čiaru. Ak vám šošovky dobre nesedia a skĺznu, zhorší sa aj jasnosť pohľadu.

Rôzne typy torických kontaktných šošoviek

Torické kontaktné šošovky riešia aj ďalšie zrakové korekcie a dodávajú sa pre každý časový plán nosenia. Môžete mať torické jednodňovky a iné jednorazové torické kontaktné šošovky – môžete mať dokonca aj farebné torické kontaktné šošovky.

Torické kontaktné šošovky sa tiež vyrábajú z mäkkých i tuhých materiálov šošovky priepustných pre plyn (RGP) alebo pevných materiálov. Šošovky RGP lepšie zachovávajú svoju polohu, majú však aj dlhší čas počiatočného prispôsobenia a môžu byť suchšie a chúlostivejšie. Mäkké torické kontaktné šošovky sú pohodlnejšie a majú ľahšie zaobchádzanie, vyžadujú si však zvýšenú opatrnosť pri nasadzovaní, aby zostali na svojom mieste.

Poraďte sa podobne ako u všetkých kontaktných šošoviek s očným lekárom o možnosti získania torických kontaktných šošoviek na astigmatizmus. Môže vám pomôcť nájsť správnu korekciu a prispôsobiť šošovky vašim očiam i vášmu životnému štýlu.

 

Nič z toho, čo sa uvádza v tomto článku, sa nemôže vykladať ako lekárske odporúčanie ani nie je zamýšľané ako náhrada odporúčaní zdravotníckeho pracovníka. S konkrétnymi otázkami sa obráťte na špecialistu na starostlivosť o oči.

ďaľšie články