contact-lens-exams

Vyšetrenia na očné šošovky, podobne ako všetky očné vyšetrenia, umožňujú vášmu očnému lekárovi zistiť zdravotný stav vašich očí a kvalitu vášho zraku. Ak to budete robiť pravidelne – asi raz za rok – umožní to očnému lekárovi pozorne sledovať a spozorovať všetky zmeny vášho zraku skôr, ako budú závažné.

Ak už však nosíte kontaktné šošovky, dôležité je uistiť sa, že vaše šošovky sú správne prispôsobené k obom očiam i vášmu zraku. Okrem komplexného očného vyšetrenie je súčasťou vyšetrenia na kontaktné šošovky aj prispôsobenie očnej šošovky. Možno očakávať asi toto:

Pravidelné a komplexné očné vyšetrenia

Či už máte perfektný zrak, okuliare alebo kontaktné šošovky, budete potrebovať pravidelné očné vyšetrenia, aby ste udržiavali svoje oči a zrak v najlepšej možnej kondícii. Spravidla sú ich súčasťou:

  • Očné testy na určenie vašej refrakčnej chyby a dioptrií
  • Krycie testy na kontrolu, ako dobre oči spolupracujú
  • Vyšetrenie štrbinovou lampou, ktoré očnému lekárovi poskytnú zväčšený pohľad na štruktúry v očiach na zistenie ich zdravia
  • Vyšetrenia vnútroočného tlaku na kontrolu glaukómu
  • Rozšírením zrenice sa očnému lekárovi otvorí lepší pohľad na zadnú časť vašich očí

Prispôsobenie očnej šošovky

Kontaktné šošovky sú zdravotnícke pomôcky, preto pri kúpe kontaktných šošoviek budete potrebovať lekársky predpis. Očný lekár je povinný zabezpečiť, aby súčasťou vyšetrenia zraku pri predpisovaní kontaktných šošoviek bolo aj nájdenie vhodného prispôsobenia vašich šošoviek.

Prispôsobenie očnej šošovky predpokladá konzultáciu a meranie.

Váš očný lekár sa vás bude pýtať na životný štýl a na vaše preferencie. Niektoré kontaktné šošovky môžu byť napríklad lepšie pre športovcov s aktívnym životným štýlom, iné zasa môžu byť lepšie pre často cestujúcich ľudí, ktorí niekedy môžu potrebovať spať vo svojich kontaktných šošovkách. Očný lekár sa vás spýta tiež či dávate prednosť farebným alebo jednorazovým kontaktným šošovkám.

Očný lekár musí uskutočniť aj viaceré merania. Najrozšírenejšie je meranie zakrivenia rohovky, predného povrchu oka. V niektorých prípadoch bude potrebné premerať aj veľkosť vašej dúhovky a zrenice. Ak mávate suché oči, očný lekár môže vykonať aj rozbor slzného filmu a uistiť sa, že predpísané kontaktné šošovky udržujú dostatočnú vlhkosť očí.

Nezabúdajte, že váš lekár je váš spojenec pri zaručovaní všetkého, čo vaše oči potrebujú na udržiavanie zdravia vašich očí a najlepšej možnej funkcie. Určite vyhľadajte pomoc odborníka pri zmenách alebo úpravách súvisiacich s vašimi očami a zrakom.

 

Nič z toho, čo sa uvádza v tomto článku, sa nemôže vykladať ako lekárske odporúčanie ani nie je zamýšľané ako náhrada odporúčaní zdravotníckeho pracovníka. S konkrétnymi otázkami sa obráťte na špecialistu na starostlivosť o oči.

ďaľšie články