how-do-we-see

Zrak je jedným z našich najkomplexnejších zmyslov. Zaujímali ste sa však už niekedy o to, ako oči fungujú?

Proces zrakového vnímania človeka je úžasný.

Aby ste lepšie pochopili, ako veci vidíme, najprv si prejdeme funkcie jednotlivých častí nášho oka, alebo „štruktúr“, a pomôžeme vám odpovedať na otázku, ako nám oko umožňuje vidieť? Nájdite si minútu, aby ste sa o tom dozvedeli viac.

Časti oka – vonkajšok

Naše oči sú orgány, rovnako ako naše srdce, obličky a naša koža (náš najväčší orgán). Anatómia oka je neuveriteľne zložitá.  Každé oko má viac ako dva milióny funkčných častí. Patria k nim externé štruktúry, ako sú:

  • Vaše viečka, ktoré chránia vaše oči.
  • Skléra a rohovka pokrývajúce a pomáhajúce chrániť vnútro oka.
  • Slzný film, ktorý prenáša kyslík k rohovke a pomáha udržiavať oči zdravé a v pohodlnom stave.

Zábavné fakty: vedeli ste, že oko každého z nás žmurkne asi 12 000 krát za celý deň a že rohovka je jediná štruktúra v našom tele, ktoré nemá krvné cievy? Naša krv dodáva kyslík častiam nášho organizmu, rohovka ho však získava priamo zo vzduchu. Prečo? Priehľadnosť. Je to nevyhnutné pre jasný pohľad.

Teraz, keď rozumieme, čo je na vonkajšej strane očí, pozrime sa na to, čo sa nachádza vnútri a odpovieme na našu otázku, ako vidíme objekt ako je vychádzajúce slnko alebo náš obľúbený raňajkový tanier.

Vnútro oka

Hlavné vnútorné štruktúry očí:

  • Dúhovka je farebná časť oka.
  • Zrenica je čierny kruhový otvor v strede dúhovky, vpúšťajúci svetlo do oka.
  • Očná šošovka je zavesená za dúhovkou a umožňuje zaostrenie na blízke a vzdialené objekty.
  • Sietnica je veľmi tenká vrstva miliónov fotoreceptorov nazývaných „tyčinky a čapíky“.

Keď vítate každý deň, svetlo vstupuje do oka cez rohovku a vaše zrenice. Ak ste v tmavej miestnosti a zapnete jasné svetlo, zrenice sa zúžia a obmedzia množstvo svetla. Presný opak nastáva, keď prechádzate z jasného slnečného svitu do tmavej miestnosti. Vaše zrenice sa rozširujú a vpustia viac svetla, aby ste lepšie videli v novom prostredí.

Keď svetlo prejde cez zrenice a očnú šošovku, zaostrí sa na sietnici. A tu nás čaká prekvapenie, obrázky sú na zadnej strane oka prevrátené hore nohami! Áno, čítate správne.

Keď svetlo dopadá na zadnú časť oka, putuje po nervoch v sietnici, ktoré prichádzajú spojené do zväzku. Tieto obrázky potom putujú cez zrakové nervy až do mozgu. Keď mozog spracováva tieto informácie, znova prevráti obrázky, aby sme nevideli svet hore nohami. Ak by sa to nestalo, žili by sme dosť neuveriteľne nepraktické životy!

Náš zrakový systém je riešený skutočne efektívne.

Hoci tento aspekt môže znieť trochu divne, je to spôsob, ktorým náš organizmus dokáže rýchlo a najlepšie spracovať informácie. To vyvoláva otázku, čo sa stane, ak všetko v očiach nefunguje dokonale?

Bežné problémy so zrakom

 Ako sme si prečítali, anatómia oka je fascinujúca. Jasne vidíte, ak vaša rohovka, očná šošovka i sietnica správne spolupracujú. Bohužiaľ to vždy neplatí.

Menej ako dokonalé videnie býva často dôsledkom genetiky. Ak rodičia už v mladom veku nosili korekčné šošovky, je pravdepodobné, že ich čoskoro budete potrebovať aj vy. Tu sú niektoré bežné zrakové problémy, ktoré nás trápia.

Keď sa svetlo vstupujúce do očí zaostrí pred sietnicou a nie priamo na nej, trpíte myopiou alebo krátkozrakosťou. Vzdialené objekty budú rozmazané alebo nejasné. Ak máte krátkozrakosť, vaše oči sú možno väčšie, než je obvyklé. (Prečítajte si viac o krátkozrakosti.)

Podobne, ako asi tušíte, pre ďalekozrakosť alebo hyperopiu platí opak. V tomto prípade je svetlo vstupujúce do zreníc zaostrené za sietnicu. Často to spôsobuje skutočnosť, že máte rohovku ploskejšiu alebo oči kratšie ako je obvyklé. (Prečítajte si viac o ďalekozrakosti.)

Ďalším zrakovým problémom, s ktorým sa každý raz stretne, je presbyopia, ku ktorej dochádza, keď očná šošovka stráca schopnosť správne sa zaostriť. Blízke objekty sa javia ako rozmazané a práve preto niekedy musíte držať jedálny lístok v reštaurácii ďalej od tváre, aby ste ho prečítali, keď dosiahnete vek medzi štyridsiatkou a päťdesiatkou. (Prečítajte si viac o presbyopii).

Ako už vieme, na to, aby náš zrak fungoval správne, sú potrebné mnohé časti oka. Ak sa však niečo pokazí, máme moderné technológie na pomoc pri korekcii zrakových problémov.

Keď sa nabudúce ráno zobudíte, uvažujte chvíľu a obdivujte, ako oči fungujú, aby vám ukázali nový deň.

 

Nič z toho, čo sa uvádza v tomto článku, sa nemôže vykladať ako lekárske odporúčanie ani nie je zamýšľané ako náhrada odporúčaní zdravotníckeho pracovníka. S konkrétnymi otázkami sa obráťte na špecialistu na starostlivosť o oči.

ďaľšie články