farsightedness

Ďalekozrakosť, nazývaná očnými lekármi aj „hyperopia“, je spoločný pojem opisujúci videnie rozmazané pri objektoch nablízku, je však ostré, ak sa pozeráte do diaľky.

Sledovanie televízie tak môže byť problém, ale čítanie billboardov pri diaľnici asi nie. Je to ďalekozrakosť – ostré videnie vecí, ktoré sú v diaľke. Je to opak krátkozrakosti. (Prečítajte si viac o krátkozrakosti.)

Ďalekozrakosť alebo presbyopia...? Poďme zistiť, ako na to.

Ak si myslíte, že môžete mať príznaky ďalekozrakosti, najprv vybavme trochu detektívnej práce. Problémom môže byť to, čo optometristi nazývajú „presbyopia“. Mnohé z týchto porúch sú úplne rovnaké (napr. rozmazané videnie pri čítaní objektu nablízku a ostrý zrak na diaľku).

Hlavný rozdiel medzi presbyopiou a ďalekozrakosťou je váš aktuálny vek. Ak máte viac ako 40 rokov a ak si práve začínate všímať, že nedokáže zaostriť oči pri čítaní drobného textu – najmä pri zlých svetelných podmienkach, napríklad v reštaurácii – pravdepodobne máte presbyopiu, nie ďalekozrakosť.

Obe poruchy zraku sú úplne bežné a ľahko sa korigujú. Vyžadujú si však rôzne typy okuliarov alebo kontaktných šošoviek. Overte si to u očného lekára. (Môžete si prečítať viac aj o presbyopii.)

Čo spôsobuje ďalekozrakosť?

Ďalekozrakosť môže prameniť z viacerých príčin, ale pravdepodobným vinníkom je dedičnosť.

Ak máte ďalekozrakosť, svetlo vstupujúce do zreníc sa nezaostrí správne na sietnicu. Môže sa to stať, ak je oko kratšie než je obvyklé, a tak sa zobrazenie zaostrí trocha za sietnicou. Spôsobí to, že noviny vo vašich rukách sa zdajú byť rozmazané, zatiaľ čo vzdialená vec vyzerá dobre.

Ako skorigovať ďalekozrakosť

Existuje liek na ďalekozrakosť...? Neexistuje žiadna zázračná pilulka, ale existujú viaceré ďalšie možnosti.

Kontaktné šošovky na ďalekozrakosť

Sférické kontaktné šošovky korigujú rozmazanie pri ďalekozrakosti. Určite zvažujte všetky dostupné alternatívy, napríklad ako často si chcete šošovky vymieňať, ako dlho ich budete nosiť v priebehu dňa a podobne. 

Dioptrické okuliare

Dioptrické okuliare sú ďalšou možnosťou korekcie ďalekozrakosti. Pri výbere alternatívy kontaktov a okuliarov ide o výber životného štýlu. Zvážte možnosť používať obe.

Laserová chirurgia oka

Alternatívou pri ďalekozrakosti je aj LASIK. Oftalmológ používa laser na zmenu tvaru časti vašej rohovky. Pri zvažovaní tejto možnosti berte do úvahy aj cenu. Nie všetky poisťovne hradia LASIK. Obráťte sa na svoju poisťovňu a spýtajte sa, čo hradí.

Ako sme sa dozvedeli, ďalekozrakosť je veľmi častá a ľahko sa koriguje. Ak máte problém s čítaním drobného textu alebo ak máte mierne rozmazané videnie, keď hľadáte niečo alebo niekoho nablízku, vyhľadajte lekára. Vyhodnotí váš zrak a alternatívy.

Je to bezbolestný postup, ktorý vám nezoberie veľa času.

Na rozdiel od dočasných ochorení, ako je prechladnutie, ďalekozrakosť jednoducho neustúpi bez korekčných opatrení. Prečo si v živote nedopriať jasné videnie?

 

Nič z toho, čo sa uvádza v tomto článku, sa nemôže vykladať ako lekárske odporúčanie ani nie je zamýšľané ako náhrada odporúčaní zdravotníckeho pracovníka. S konkrétnymi otázkami sa obráťte na špecialistu na starostlivosť o oči.

ďaľšie články