glaucoma

S najväčšou pravdepodobnosťou ste už počuli termín „glaukóm“, ale možno neviete presne, čo to znamená – okrem toho, že ide o zrakový problém.

Tu je definícia glaukómu, ktorú hľadáte (v bežnom jazyku).

Je to ochorenie oka, pri ktorom môže poškodenie zrakového nervu viesť až k strate zraku. Glaukóm je druhou najčastejšou príčinou slepoty. Vyskytuje sa najmä vo veku viac ako 60 rokov, ale môže zasiahnuť aj ľudí po štyridsiatke. A hoci prevencia nie je možná (aspoň nie pri našom súčasnom stave technológie), môže byť diagnostikovaný a úspešne liečený, ak bude včas zachytený.

Rôzne druhy glaukómu

Glaukóm sa neobmedzuje len na jeden druh. V skutočnosti sa dá najlepšie kvalifikovať ako skupina očných porúch. Patria medzi ne tieto dve:

Glaukóm s otvoreným uhlom

Pri tejto forme tekutina neodteká správne z vnútra oka. Tým sa zvyšuje vnútroočný tlak a to má za následok postupné znižovanie kvality vášho zraku. Môže to trvať dlhší čas, preto sa ťažko zisťuje, ak neabsolvujete včas skríningové návštevy na kontrolu glaukómu u očného lekára.

Glaukóm s uzavretým uhlom

Opäť platí, že oko nemá správnu drenáž, pretože sú jeho kanáliky upchaté. Rozdiel pri tejto forme spočíva v tom, že sa dúhovka oka neotvorí tak široko, ako by mala. K rastu očného tlaku tak dochádza oveľa rýchlejšie. Keď k tomu dochádza, môžete pociťovať závažnú bolesť hlavy a nevoľnosť vyžadujúce okamžitú lekársku pomoc.

Operácia a iné terapie glaukómu

Keďže zvrátenie účinkov glaukómu si vyžaduje, aby bol zabezpečený správny odtok z oka, existujú chirurgické zákroky, ktoré sa používajú práve na to. Na zníženie zvyšujúceho sa tlaku v oku sa môžu používať lasery.

Menej invázna je metóda medikácie na základe receptu. Jej účinnosť často závisí od toho, nakoľko včas bude glaukóm diagnostikovaný a od výšky vnútroočného tlaku. Váš oftalmológ vám dokáže lepšie opísať, aký prístup bude ten najlepší pre vás.

Hoci sa glaukóm nedá ľahko vyliečiť, dá sa kontrolovať a ošetrovať. Ako u iných ochorení, aj tu je dôležitá včasná detekcia. Pravidelne navštevujte vášho očného lekára, hoci sa cítite dobre.    

 

Nič z toho, čo sa uvádza v tomto článku, sa nemôže vykladať ako lekárske odporúčanie ani nie je zamýšľané ako náhrada odporúčaní zdravotníckeho pracovníka. S konkrétnymi otázkami sa obráťte na špecialistu na starostlivosť o oči.

ďaľšie články