keratoconus

Keratokónus je porucha, keď rohovka vyčnieva von ako kužeľ. Názov pochádza z gréčtiny (keratokonus), čo doslova znamená „rohovkový kužeľ“.

Príznaky keratokónusu

Nie je jasné, prečo u niektorých ľudí keratokonus vzniká, Vieme však, že vyvoláva príznaky deformovaného tvaru rohovky a zjazvenie, ku ktorému dochádza v miestach najväčšej deformácie.

Príznaky keratokónusu spravidla začínajú ako bežné rozmazané videnie, nie nepodobné rozmazaniu pri rozšírenejších refrakčných chybách alebo pri astigmatizme.

Charakteristickým príznakom keratokónusu sú však rozptýlené zobrazenia „duchov“ okolo objektu. Môžu sa javiť aj ako prúžkové alebo rozširujúce skreslenia a často ich sprevádza citlivosť na jasné svetlo a občasné svrbenie.

Keratokónus spravidla spôsobuje aj zlé nočné videnie. Optické skreslenia a rozmazanie sa výraznejšie prejavujú pri zlých svetelných podmienkach, pretože sa zrenica otvára, aby zachytila viac svetla. Tým sa však odkrýva viac nepravidelného povrchu rohovky.

Liečba keratokónusu

Okuliare a normálne, mäkké kontaktné šošovky môžu pomôcť pri najmiernejších prípadoch a úspešne korigovať problémy so zrakovou ostrosťou. Pri ďalšom postupe ochorení sa na korekciu zrakovej ostrosti často nasadzujú pevné šošovky prepúšťajúce plyn (RGP), čiastočne preto, aby boli menej poddajné pri meniacom sa tvare rohovky. Šošovky na keratokónus korigujú problémy so zrakom, nezadržia však postup ochorenia.

Pri zhoršovaní ochorenia sú najlepšie možnosti korekcie špeciálne kontaktné šošovky a operácia.

Chirurgia a transplantácia rohovky

Rohovkové transplantáty, známe aj pod názvom keratoplastika, sú bežné, bezpečné a účinné. Pacienti však aj napriek tomu budú často potrebovať aj niektorý z druhov normálnej korekcie zraku.

Pri transplantácii rohovky chirurg odstráni rohovku pacienta a transplantuje mu náhradnú rohovku od darcu. Keďže rohovka nemá vlastnú dodávku krvi, darcovské rohovky nemusia byť vybrané podľa krvnej skupiny. Zrakové výsledky sú vo všeobecnosti vynikajúce, bez ohľadu na závažnosť ochorenia, chirurgickú techniku a ďalšie faktory.

Najnovšou chirurgickou alternatívou transplantácie rohovky, schválenou FDA, sú implantáty rohovkového krúžku, alebo „intaksy“. Cez malé incízie sa vkladajú tenké oblúky do okraja rohovky, čím sa na oku vytvára sotva viditeľný krúžok. Tlačia na zakrivenie rohovky, aby sa vyrovnal vrchol kužeľa keratokónusu, ktorý sa tým vráti normálnejšieho tvaru.

Kolagénové sieťovanie rohovky (CXL – corneal collagen cross-linking), je rozvíjajúca sa metóda terapie študovaná v Európe a v súčasnosti je predmetom klinických štúdií v Spojených štátoch amerických. Kolagénové priečne väzby sú prirodzené ukotvenia rohovky. Liečba zosieťovaním spočíva v nasýtení rohovky špeciálnymi očnými kvapkami, následnej aktivácii roztoku ultrafialovým svetlom, aby zvýšil rozsah kolagénového zosieťovania. Hoci zosieťovanie keratokónus nelieči, štúdie sú povzbudivé z hľadiska potenciálneho zadržania postupu ochorenia.

Poraďte sa s očným lekárom, ak máte obavy z možného keratokónusu alebo z jeho zhoršenia. Váš očný lekár je váš spojenec pri posudzovaní zdravotného stavu vašich očí a alternatív terapie. Môže vykonať hĺbkovú diagnostiku na keratokónus. Pravidelné očné vyšetrenia sú skvelý spôsob aj z toho dôvodu, že očnému lekárovi umožňujú sledovať vaše oči a zrak, aby mohol byť čo najdlhšie udržiavaný ich dobrý zdravotný stav.

 

Nič z toho, čo sa uvádza v tomto článku, sa nemôže vykladať ako lekárske odporúčanie ani nie je zamýšľané ako náhrada odporúčaní zdravotníckeho pracovníka. S konkrétnymi otázkami sa obráťte na špecialistu na starostlivosť o oči.

ďaľšie články