eye-floaters

Keď po prvý raz uvidíte škvrny alebo zákaly v očiach, môže to byť znepokojujúce a dokonca trochu desivé.

Ako viete, že je dôvod na znepokojenie? Porozprávajme si o tom!

Hoci je väčšina zákalov normálna, niektoré môžu byť príznakom zásadných problémov, ktoré treba riešiť s očným lekárom.

Tu sú niektoré veci, ktoré treba vedieť o zákaloch a o tom, ako na ne reagovať.

Čo je to zákal sklovca – a čo robia v mojom oku?

Zákal sklovca sa prejavuje ako drobné nepravidelnosti, ktoré sa pomaly pohybujú cez vaše zorné pole. Zákaly často vyzerajú ako:

  • Malé tmavé škvrny alebo fliačiky,
  • Nite alebo reťazce, alebo
  • Fragmenty pavučín

Zákaly v oku nie sú optická ilúzia. Sú to drobné fragmenty vznášajúce sa vo vašom sklovci: želéovitej náplni vašej očnej buľvy, ktorá pomáha udržať jej tvar. Niekedy sa tieto zákaly pohybujú, vrhajú tieň na sietnicu. Takto vyzerá to, čo vidíte.

Čo spôsobuje zákaly sklovca?

Príčinou zákalu sklovca bývajú väčšinou zmeny podmienené vekom. Čím sú vaše oči staršie, želé v sklovci sa postupne kazí: stáva sa tekutejšie, začne ochabovať a odtiahne sa od vnútra očnej buľvy, pričom časť z nej vytvára gélové zhluky. Vidíte práve tiene týchto retiazkových kúskov.

Zákaly sa môžu objaviť aj keď sa sklovec oddelí od povrchu sietnice. Stimulácia sietnice v priebehu tohto procesu často spôsobí blikanie v oku. V okamihu, keď sa sklovec odtiahne od hlavice vášho zrakového nervu sa môže prechodne vytvoriť prstencovitý zákal.

Občas sa pri takomto oddelení odtiahne aj trocha sietnice. Z takto odlúpenej sietnice uniká krv do sklovca, čo pripomína rozptyl maličkých bodiek a vyžaduje si okamžite vyhľadať očného lekára.

Vo všeobecnosti môžu byť príčiny zákalov mnohoraké – krvácanie a zápal v oku, natrhnutie sietnice, problémy s cievami alebo iné poranenia. Zákaly môžu byť aj malé zrnká bielkovín a iných materiálov, ktoré sa zachytili v oku pri utváraní oka pred narodením.

Kedy navštíviť očného lekára?

Zákal sklovca a záblesky v oku sú neodkladná záležitosť pre očného lekára, najmä ak sa objavia náhle. Často signalizujú odlúpenie sietnice, ktoré by mohlo spôsobiť až oslepnutie.

Pri pravidelných vyšetreniach by ste očnému lekárovi vždy mali spomenúť každú zmenu zraku alebo problém so zrakom, či už ide o zákaly alebo čokoľvek iného. Zákaly sú viditeľné iba príležitostne počas očného vyšetrenia, najmä ak sa nachádzajú v blízkosti sietnice.

Liečba zákalu sklovca

Väčšina zákalov sklovca si nevyžaduje liečenie. Hoci naučiť sa zvládať ich vás bude stáť trocha času a frustrácií, po čase ich mnohí ľudia dokážu ľahšie ignorovať.

Ak sú zákaly také veľké alebo početné, že vám rušia zrak, očný lekár môže odporučiť na ich odstránenie operáciu alebo laserovú terapiu.

Laserová terapia zákalu sklovca

Pri laserovej terapii očný lekár nacieli laser na fragmenty vo vašom sklovci, aby ich rozbil a na menšie a menej viditeľné kúsky.

Laserová terapia zákalov je ešte stále experimentálna a nepoužíva sa v širokom rozsahu. Zatiaľ čo niektorí ľudia po terapii pocítili zlepšenie, iní nezaznamenali žiadne zmeny a laser môže poškodiť sietnicu, ak by nebol správne zacielený.

Operácia zákalu sklovca

Vitrektómia je operácia, pri ktorej očný lekár odstráni sklovec z oka cez malý rez a nahradí ho roztokom, ktorý udržiava tvar oka. Váš organizmus si prirodzene vytvorí nový sklovec, ktorý postupne nahradí tento roztok. Vitrektómiou sa zákaly sklovca neodstránia vždy a úplne. Aj neskôr sa môžu vytvoriť nové zákaly, najmä ak samotná operácia spôsobí krvácanie a natrhnutie sietnice.

Hoci väčšina zákalov je neškodných, náhly výskyt zákalov a blikanie môže byť akútnym varovným signálom vašich očí. Ak pocítite náhle zmeny v oku, zavolajte očného lekára kedykoľvek. Pravidelné očné vyšetrenia sú dôležité aj na to, aby bol váš lekár priebežne informovaný o všetkých zmenách. Lekár vám takto môže pomôcť odhaliť zákaly a iné abnormality v oku.

 

Nič z toho, čo sa uvádza v tomto článku, sa nemôže vykladať ako lekárske odporúčanie ani nie je zamýšľané ako náhrada odporúčaní zdravotníckeho pracovníka. S konkrétnymi otázkami sa obráťte na špecialistu na starostlivosť o oči.

ďaľšie články