Jerry Warner

Výkonný viceprezident pre Ameriku a globálne obchodné funkcie

Mark Harty

Výkonný viceprezident pre International and Global Corporate Accounts

Noel Fogarty

Senior viceprezident pre Regulatory Affairs and Quality Affairs (RAQA)

Tom Mullally

Senior viceprezident pre Global Distribution and Logistics