1. Týmto udeľujete súhlas spoločnosti CooperVision Czech s.r.o., Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4, IČ 08846022, DIČ: CZ08846022, 1, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 325129 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) spracovávala tieto osobné údaje:
 • meno a priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo
 1. Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je možné spracovať na základe vami udeleného súhlasu a je nutné spracovávať ich s cieľom zasielania obchodných oznamov a popr. poskytnutia údajov tretím stranám = a to iba a výlučne spolupracujúcim optometristom. Tieto údaje budú Prevádzkovateľom spracovávané počas maximálne 3 rokov. Pri projekte www.mojeprvesosovky.sk dáva informovaný súhlas s GDPR daná osoba na obdobie trvania členstva, najdlhšie však na obdobie 3 rokov.
 1. Prevádzkovateľ zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies:  https://coopervision.sk/cookie-policy
 1. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti: objednavkysk@coopervision.com, v kópii: info@ict-group.cz

adresa: CooperVision Czech s.r.o., Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4

 1. Spracovanie osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ, osobné údaje však pre Prevádzkovateľa môžu spracovávať aj títo sprostredkovatelia:
 1. Agentúra: ICT-GROUP s.r.o., Dandova 2593/6, 193 00 Praha 9, IČO: 61676802
 2. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti spoločnosť nevyužíva.
 1. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, žiadať si kópiu týchto údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov,
 • na prenositeľnosť údajov,
 • podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov alebo sa obrátiť na súd.