kids-eye-exam

Pravidelné vyšetrenia očí dieťaťa sú dôležité. Koniec koncov zrak zohráva kľúčovú úlohu pri spoznávaní sveta dieťaťom. Ako skoro by ste však mali začať?

Deti by mali absolvovať prvé komplexné očné vyšetrenie v 3 rokoch. Ak očný lekár neodporučí iné, očné vyšetrenie by sa malo zopakovať po každých dvoch rokoch.

Očné vyšetrenia u optometristu sú dôležité, aj keď vaše dieťa začne chodiť do školy a absolvuje hromadný skríning zraku. Skríningové vyšetrenia očí overujú zrakovú ostrosť (jasnosť a ostrosť), avšak zdravé oči to nie je len videnie 20-20.

Ostatné oblasti zraku, ako je videnie farieb, zaostrovanie alebo sledovanie by mohli spôsobovať problémy, ktoré sa pri skríningoch zraku nevyšetria.

Tu sú ďalšie tipy na pomoc pri zachovávaní zdravia očí vašich detí.

Kvíz detskej krátkozrakosti

Simulátor videnia

Veci, ktoré si treba všímať z hľadiska zraku dieťaťa

Všímajte si, ako vaše dieťa pozerá na veci doma a v škole. Medzi príznaky potreby kontroly možných zrakových problémov u vášho dieťaťa patria:

Sedenie príliš blízko pri televízore alebo pri tabuli. Ak majú deti problémy so zrakom, jedným z prvých spôsobov prirodzenej kompenzácie je priblíženie sa alebo držanie vecí bližšie k tvári.

Škúlenie a iné príznaky nepohodlia. Problémy so zrakom môžu spôsobovať, že dieťa škúli, pretiera si často oči, je neobyčajne citlivé na svetlo alebo nakláňa hlavu pri pohľade na veci.

Problémy s koordináciou. Koordinácia ruka-oko alebo telo-ruka pri fyzických aktivitách, ako je chytanie alebo bicyklovanie môžu byť spôsobené zrakovými ťažkosťami. 

Nezvyčajne nízka pozornosť alebo záujem. Nízka pozornosť a roztržitosť môžu byť charakteristickými príznakmi problémov deficitu pozornosti (ADHD), ale rovnaké príznaky sprevádzajú aj problémy so zrakom. Problémy so zrakom v mladom veku môžu ľahko znížiť záujem o aktivity na blízke vzdialenosti, ako je čítanie, vyfarbovanie alebo puzzle.

Prvý výlet k očnému lekárovi

Prvá návšteva vášho dieťaťa u optometristu alebo u ktoréhokoľvek lekára môže byť znepokojujúca. Výborným spôsobom povzbudenia je pripraviť dieťa vopred na to, čo môže očakávať. Môžete:

  • Čítať príbehy, v ktorých postavy navštívia očného lekára.
  • Opisovať možné úlohy, napríklad pozeranie na obrázky alebo Snellenove tabuľky.
  • Pripravovať ich na možnosť používania očných kvapiek, ale uistiť ich, že žiadne ihly ich nečakajú.
  • Vysvetlite, že na otázky optometristu neexistujú nesprávne odpovede.
  • S dobrými zrakovými návykmi sa začína skoro. Nájdite očného lekára pre svoje dieťa alebo sa očného lekára pýtajte na ďalšie tipy.

 

Nič z toho, čo sa uvádza v tomto článku, sa nemôže vykladať ako lekárske odporúčanie ani nie je zamýšľané ako náhrada odporúčaní zdravotníckeho pracovníka. S konkrétnymi otázkami sa obráťte na špecialistu na starostlivosť o oči.

ďaľšie články