VYTVÁRAME VLNU ZMIEN

Na čele cesty k dosiahnutiu udržateľnosti v spoločnosti CooperVision stoja naši ľudia. Zoznámte sa s Carol Herringovou, manažérkou globálneho programu obalov z pobočky v meste Victor vo státe New York. Príbeh Carol je dôkazom toho, že jeden človek môže mať zásadný vplyv na našu prácu pri snahe eliminovať odpad a zbytočné obaly, aby sme podľa možnosti znížili náš vplyv na životné prostredie.1 

NÁJSŤ VŠETKY PLASTY

Carol je jednou z kľúčových osobností, ktoré sa podieľali na realizácii našej iniciatívy za plastovú neutralitu. Naším cieľom bolo kompenzovať časť plastovej stopy spoločnosti CooperVision, preto sme museli začať s pochopením toho, koľko plastov vypúšťame do sveta.1 A práve tu prišla na scénu Carol, odborníčka na materiály a obaly. Vďaka bakalárskemu titulu v oblasti obalových vied nebolo lepšej osoby na túto prácu. 

Carol mala podľa vlastných slov v súvislosti s našimi hotovými výrobkami a obalmi jedinú úlohu: “nájsť všetok plast”. Vzhľadom na náš sortiment výrobkov a možnosti veľkosti ich obalov išlo o náročnú úlohu. A tak sme “začali v malom”, hovorí Carol. Začala jedným produktom – clariti® 1 day – a postupne identifikovala všetky miesta, kde sa “skrýva plast”, a to aj vo všetkých rôznych formátoch balenia, a merala ich hmotnosť.

“Balenie má mnoho komponentov. Je to blister, fólia a kartón. A máme rôzne formáty balení – ako balenia po 30 a 90 kusov,” vysvetľuje Carol. “Napríklad 30-kusové balenie znamená, že máme 30 blistrov a všetky sú plastové. Vážia toľkoto.” Hovorí: “to bola tá jednoduchšia časť.” Odtiaľ sa začala zaoberať zložitejšími výpočtami. “Ak sa zamyslíte nad našimi kartónmi a štítkami, tieto materiály sú niekedy zmiešané. Museli sme trochu viac pátrať, aby sme presne určili, koľko plastov sa v týchto komponentoch nachádza. A potom sa dostanete k lepidlám, tlačiarenským farbám a náterom, čo bolo ešte zložitejšie.”

Pri komplexnom prístupe k problematike výskytu “sme boli zámerne konzervatívni,” hovorí Carol. Ľuďom možno nenapadne zahrnúť atrament, pretože “je to len malá zložka hmotnosti”. Carol sa však zamerala na všetko. Dala si záležať na tom, aby zachytila všetky formy plastov, ktoré sa nachádzajú v našich výrobkoch a obaloch, bez ohľadu na to, aké sú malé, od poťahu viečka, čo je fóliový polypropylénový laminát, cez zvyšky živice v obale až po lepidlá, atramenty a nátery na kartóne, pretože každý kúsok plastu sa počíta, keď chceme skutočne pochopiť množstvo plastov, ktoré vypúšťame do sveta.

SPOLUPRÁCA

“Na tomto projekte som začala pracovať sama a do šiestich mesiacov sa ku mne pridali ďalší,” hovorí Carol. “Keď som to potrebovala, spolupracovala som s našimi dodávateľmi a závodmi. Je tu napríklad lepidlo, ktoré dodávateľ nalepí na kartón, a potom lepidlo, ktoré aplikujeme počas nášho vlastného procesu.” Všetko sa muselo merať. Ako sa projekt rozrastal, ku Carol sa pripojil tím študentov, ktorí jej pomohli vypočítať a zdokumentovať hmotnosť všetkých plastov nachádzajúcich sa v našich produktoch a obaloch. 

No po určení množstva plastov v clariti® 1 day jej práca zďaleka nebola hotová. Potom použila tieto metódy a prístupy k nájdeniu všetkých plastov v celom portfóliu produktov spoločnosti CooperVision – rozšírila iniciatívu merania na iné produkty a formáty balenia. To, čo sa začalo ako projekt na Carolinom stole, sa medzičasom rozšírilo na podtím pre udržateľnosť, ktorého členmi sú ľudia naprieč baliacimi a distribučnými pracoviskami spoločnosti CooperVision, ktorých spája vášeň pre udržateľnosť. 

SPUSTENIE INICIATÍVY ZA PLASTOVÚ NEUTRALITU

Vďaka svojmu úsiliu Carol zhromaždila dostatok údajov na vytvorenie komplexného obrazu o plastoch v našich produktoch a obaloch. Jej výpočty sa stali základom spolupráce spoločnosti CooperVision v oblasti plastovej neutrality s organizáciou Plastic Bank. Spoločnosť CooperVision financuje zber a recykláciu plastu z oceánov, ktorý zodpovedá hmotnosti plastu použitého v celom sortimentu našich mäkkých kontaktných šošoviek vrátane šošoviek, blistrov a obalových komponentov, ktoré sa predávajú a distribuujú v 27 krajinách v Južnej a Severnej Amerike, Európe a Ázii a Tichomorí.*1 Od svojho vzniku naše partnerstvo s Plastic Bank zabránilo tomu, aby sa do oceánov dostali stovky miliónov plastových fliaš†2 – a odborníci v oblasti očnej starostlivosti a používatelia šošoviek môžu jednoduchým predpisovaním a nosením plastovo neutrálnych kontaktných šošoviek CooperVision prispieť k našej ceste k dosiahnutiu udržateľnosti. 

“Máme šťastie, že sa nám podarilo spolupracovať s organizáciou Plastic Bank,” hovorí Carol. Teší ju, že jej práca pomohla zrealizovať iniciatívu za plastovú neutralitu a má vplyv nielen na planétu, ale aj na ľudí a komunity, v ktorých je miera znečistenia plastmi a chudoby rekordne vysoká.3 “To, čo som robila za svojím stolom, je súčasťou systému, ktorý pomáha ľuďom na celom svete. Vieme, že ľudia v týchto komunitách dostávajú príležitosť na zárobok. Dúfajme, že sa im podarí zlepšiť svoj život a život svojich rodín a zároveň prispieť k úsiliu, ktoré pomôže našej planéte.” 

UDRŽATEĽNOSŤ JE CESTA, NIE CIEĽ

Pri pohľade späť Carol hovorí, že netušila, aký veľký dosah bude mať tento projekt, a to nielen vďaka spolupráci spoločnosti CooperVision s organizáciou Plastic Bank, ale aj v jej každodennom živote. “Vďaka tomu, že som sa musela zamyslieť nad množstvom plastov, ktoré spoločnosť CooperVision vypúšťa do sveta, som sa zamyslela aj nad ostatnými výrobkami, ktoré ako spotrebiteľka používam. Doma už asi nerobím nič, pri čom by som nemyslela na udržateľnosť.” Viac si všíma obaly potravín, ktoré nakupuje, zvažuje spôsoby, ako neplytvať potravinami vrátane kompostovania, a viac dbá na recykláciu v domácnosti. “Keď každý deň v práci hovorím o udržateľnosti, stáva sa pre mňa dôležitejšou vo všetkom ostatnom, čo robím. Teraz uvažujem o všetkých veciach, ktoré môžem urobiť, aby som znížila svoju osobnú uhlíkovú stopu.” 

Vďaka tomuto zvýšenému povedomiu sa Carol viac zamyslela aj nad rastúcim počtom zákazníkov a používateľov, ktorí sú ohľaduplnejší k výberu obalov a k tomu, ako ich najlepšie zlikvidovať, a čo to znamená pre cestu spoločnosti CooperVision k udržateľnosti. “V oblasti obalov bude udržateľnosť vždy dôležitá z hľadiska dizajnu a výberu materiálu,” vysvetľuje Carol. Verí, že je povinnosťou spoločnosti CooperVision nájsť spôsoby, ako urobiť naše obaly udržateľnejšími. “Plast zohráva dôležitú úlohu pri poskytovaní kvalitných produktov, ale ako ich môžeme používať a kompenzovať čo najlepšie pre ľudí?” 

Carol a tím pre udržateľnosť skúmajú spôsoby, ako odpovedať na túto a podobné otázky, aby sa posúvali v oblasti obalov. “Na našich rôznych pracoviskách na celom svete sa uskutočňujú skvelé projekty,” hovorí Carol. “Žiadny projekt nie je primalý a spoločne majú tieto projekty obrovský vplyv.” Vďaka Carol a mnohým ďalším v spoločnosti CooperVision, pre ktorých je udržateľnosť vášňou, sme schopní napredovať na našej ceste k udržateľnosti tým, že starostlivo navrhujeme naše výrobky a obaly tak, aby sme efektívne využívali zdroje a zároveň začali znižovať našu uhlíkovú stopu.§|4 

Ak sa chcete dozvedieť viac o našej iniciatíve v oblasti plastovej neutrality, kliknite sem.

O jasnejší zajtrajšok sa musíme postarať my všetci už dnes.
 

* Plasty použité v zapojených produktoch CooperVision s mäkkými kontaktnými šošovkami sa určujú podľa hmotnosti plastu v blistri, šošovke a sekundárnom obale vrátane laminátov, lepidiel a pomocných vstupov (napr. atramentu). Nezahŕňa to plasty použité počas výrobného procesu
týchto výrobkov a ich obalov.  
† Od januára 2024 spoločnosť CooperVision v rámci spolupráce s Plastic Bank vyzbierala a premenila približne 5,3 milióna kilogramov plastov smerujúcich do vodných tokov. Ak použijeme metriku organizácie Plastic Bank, podľa ktorej sa 1 kg plastu rovná 50 štandardným 202 mm fľašiam, znamená to, že sa do našich oceánov nedostane približne 263,7 milióna plastových fliaš.
‡ Platí pre procesy neustáleho zlepšovania výroby, ktoré uplatňuje spoločnosť CooperVision s cieľom zvyšovať efektívnosť.
§ Uhlíková stopa je obmedzená na emisie rozsahu 1 a 2, ktoré sú definované takto: Emisie rozsahu 1 predstavujú priame emisie z vlastných alebo kontrolovaných zdrojov. Emisie rozsahu 2 predstavujú nepriame emisie vzniknuté pri výrobe zakúpenej energie.
| Správa spoločnosti CooperVision o environmentálnych, sociálnych a správnych záležitostiach za rok 2022.
 

Referencie::
1. 1. Údaje CVI v záznamoch, 2024.
2. 2. Údaje CVI v záznamoch k januáru 2024.
3. 3. Plastic Bank. https://plasticbank.com/what-is-plastic-bank-all-about-and-how-can-i-get-involved/. Podľa údajov z 25. januára 2024.
4. 4. Údaje CVI v záznamoch, 2023.