Zníženie emisií uhlíka pri zdroji pomocou plastu s certifikátom ISCC PLUS†‡2,3

Každodenný život bez plastu si už ani nevieme predstaviť, a to z dobrého dôvodu: je to odolný, univerzálny a ľahký materiál. No práve táto trvanlivosť, vďaka ktorej sa plast stal veľmi populárnym, predstavuje dva významné problémy, ktoré majú vplyv na naše životné prostredie: spôsob jeho výroby a jeho likvidácie.

Vďaka nášmu úsiliu o kompenzáciu a zhodnocovanie plastov už podnikáme kroky na riešenie jednej z hlavných výziev: ich likvidácie.§ Teraz robíme kroky na riešenie spôsobu ako monitorovať výrobu plastov. Zameriavame sa na našich dodávateľov plastov a ich spôsob výroby plastov, ktoré kupujeme. 

A dnešným dňom si osvojujeme iniciatívu Lepšie vyrábaných plastov tým, že začíname nakupovať plasty s certifikátom ISCC PLUS.*‡1,2,4 

PODPORA VYŠŠÍCH ŠTANDARDOV PRE PLASTY

Certifikácia ISCC PLUS označuje výrobu plastov, ktorá je overiteľná, vysledovateľná a udržateľná.5,6 V súlade s cieľmi udržateľného rozvoja OSN podporuje ISCC znižovanie emisií skleníkových plynov v prospech ľudí a planéty.7,8

Znižovanie emisií skleníkových plynov z výroby plastov nie je jednoduchá úloha. Každý krok zohráva dôležitú úlohu – od používania overených a vysledovateľných vstupov z udržateľných zdrojov, ako sú napríklad ekologické oleje, až po efektívnejšie výrobné postupy, ktoré minimalizujú množstvo odpadu vo výrobnom závode.6,9 Začatím nakupovania plastov s certifikáciou ISCC PLUS hrdo podporujeme medzinárodný certifikačný systém, ktorý je uznávaný za nižší uhlíkový vplyv pri výrobe plastov.†‡2-4

Certifikácia ISCC PLUS tiež podporuje práva pracovníkov a presadzuje udržateľné poľnohospodárstvo a postupy využívania pôdy.9 A to všetko plne transparentným spôsobom – zabezpečuje, aby plasty s certifikáciou ISCC PLUS spĺňali tieto princípy pri každom kroku.9,10 

Tým, že spoločnosť CooperVision začala nakupovať plasty s certifikáciou ISCC PLUS, sa zaviazala dosiahnuť vyšší štandard výroby plastov.‡4 

Prečo by vám malo záležať na iniciatíve Lepšie vyrábané plasty?*1,2

Pretože spôsob ich výroby je dôležitý.
Pretože my všetci musíme urobiť prvý krok.
Pretože spolu s našimi zákazníkmi a používateľmi šošoviek pracujeme na lepšom zajtrajšku pre ľudí a planétu.

O jasnejší zajtrajšok sa musíme postarať my všetci už dnes.
 

* Podľa recenzovaných článkov polypropylén (PP) vyrobený pomocou vstupov z obnoviteľných zdrojov spôsobuje menšiu uhlíkovú stopu. Spoločnosť, ktorá dodáva plasty spoločnosti CooperVision, zistila, že pri výrobe PP pomocou vstupov z fosílnych zdrojov vznikne 1,63 kg CO2 e/kg PP, zatiaľ čo pri výrobe vstupov s certifikátom ISCC vzniká -0,82 kg CO2e/kg PP.
† Podľa recenzovaných článkov polypropylén (PP) vyrobený pomocou vstupov z obnoviteľných zdrojov spôsobuje menšiu uhlíkovú stopu. Jeden z dodávateľov plastov spoločnosti Coopervision zistil prostredníctvom hodnotenia „cradle-to-gat“ (od suroviny po likvidáciu), že pri výrobe PP pomocou vstupov z fosílnych zdrojov vznikne 1,63 kg CO2 e/kg PP, zatiaľ čo pri výrobe PP pomocou vstupov na rastlinnej báze vznikne -0,82 kg CO2e/kg PP.
‡ ISCC PLUS: Medzinárodná certifikácia udržateľnosti a uhlíka PLUS.
§ Vďaka spolupráci s organizáciou Plastic Bank.
 

Referencie::
1. Údaje CVI v záznamoch, 2023. Hodnotenie bioobnoviteľných vstupov nášho dodávateľa od suroviny po likvidáciu.
2. Narayan, R. (2011). Uhlíková stopa bioplastov na základe analýzy obsahu biouhlíka a hodnotenia životného cyklu. MRS Bulletin, 36(09), 716?721. https://doi.org/10.1557/mrs.2011.210.
3. Údaje CVI v záznamoch, 2023. Hodnotenie obnoviteľných biologických vstupov od suroviny po likvidáciu, ktoré vykonal jeden z dodávateľov plastového polyméru spoločnosti CooperVision.
4. Údaje CVI v záznamoch, 2024.
5. ISCC. https://www.iscc-system.org/certification/iscc-certification-schemes/iscc-plus/. Podľa údajov z 25. januára 2024.
6. Systémový dokument ISCC PLUS (v3.3). 
7. IPCC, 2022: Klimatické zmeny 2022: Zmierňovanie klimatických zmien. Príspevok pracovnej skupiny III do šiestej hodnotiacej správy Medzivládneho výboru pre klimatické zmeny [P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Spojené kráľovstvo a New York, NY, USA. doi: 10.1017/9781009157926.
8. ISCC. https://www.iscc-system.org/. Podľa údajov z 25. januára 2024.
9. ISCC. Požiadavky na udržateľnosť. Verzia 3.1.
10. ISCC. https://www.iscc-system.org/certification/iscc-documents/iscc-audit-procedures/. Podľa údajov z 25. januára 2024.