• Vybratie kontaktných šošoviek

Pri vykonávaní týchto krokov nezabudnite postupovať pomaly a jemne. Rovnako ako pri vkladaní šošoviek, vždy začnite rovnakou stranou, sprava alebo zľava. Vyhnete sa tak zámene pravej a ľavej šošovky.

A nezabudnite si vždy najskôr umyť ruky.

illustration_remove_lense_step1

Krok č. 1:
Postavte sa pred dobre osvetlené zrkadlo.

illustration_remove_lense_step2

Krok č. 2:
Pozrite sa nahor.

illustration_remove_lense_step3

Krok č. 3:
Ukazovákom na ruke, ktorá nie je dominantná, nadvihnite vrchné očné viečko.

illustration_remove_lense_step4

Krok č. 4:
Prostredníkom dominantnej ruky potiahnite nadol spodné viečko.

illustration_remove_lense_step5

Krok č. 5:
Bruškom ukazováka a palca jemne stlačte šošovku, potiahnite ju nadol a von z oka. Šošovku nestláčajte až tak, aby sa zložila alebo stlačila.

illustration_remove_lense_step6

Krok č. 6:
Šošovku si dajte do dlane druhej ruky a rukou vytvorte malú misku. Na povrch šošoviek nakvapkajte čerstvý viacúčelový roztok na šošovky. Podrobnejšie informácie o čistení a dezinfekcii šošoviek nájdete v časti Starostlivosť o kontaktné šošovky.

illustration_remove_lense_step7

Krok č. 7:
Ak používate kontaktné šošovky, ktoré plánujete pred výmenou nosiť niekoľko dní, nezabudnite ich odložiť do puzdra so zreteľným označením ľavej (L) a pravej (R) šošovky, aby ste ich nezamenili. Riaďte sa pokynmi dodanými s čistiacim a dezinfekčným roztokom.

O chvíľu z vás bude odborník na používanie kontaktných šošoviek. Ak však na začiatku potrebujete pomoc, tieto tipy vám môžu uľahčiť vyberanie kontaktných šošoviek:

  • Ak sa šošovky vyberajú ťažko, skúste si do oka kvapnúť niekoľko kvapiek zvlhčujúceho roztoku. Vyberanie šošoviek zo suchých očí môže byť náročnejšie.
  • Vyberanie môže zjednodušiť posunutie šošovky k bielku oka alebo k spodnému očnému viečku. Šošovky a farebné časti očí majú rovnaký tvar, vďaka čomu zostávajú šošovky na mieste. Presunutie šošovky k bielku oka ju pomôže oddeliť od oka a následne jednoduchšie vybrať.
  • Na nové šošovky si budete chvíľu zvykať. Neponáhľajte sa. Pri prvom vyberaní nových šošoviek si doprajte čas.
  • Ak sa okraje šošovky zlepia dokopy, pridajte kvapku čerstvého roztoku na šošovky a jemne šošovku potierajte v dlani, kým sa okraje neoddelia.